Zimbra

Web Client
Chịu trách nhiệm quản lý: Trung tâm Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: 20 ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 043.9745846 (máy lẻ 310)